พูดคนเดียว เขาว่าเป็นคนฉลาด

พูดคนเดียว เขาว่าเป็นคนฉลาด

ทำไมพูดคนเดียวมีแนวโน้มเป็นคนฉลาด?

คนพูดคนเดียวจะมีการกระตุ้นความจำ ทำให้ความคิดชัดขึ้น จดจ่อกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้น 

เคยมีการทดลองโดยให้อาสาสมัครเข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง แล้วอาสาต้องจำสิ่งของที่พวกเขาต้องไปหยิบมา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า คนที่พูดกับตัวเองระหว่างหยิบของหรือหาของ สามารถหาของได้เร็วกว่าคนที่เงียบ ชี้ให้เห็นว่าการพูดคนเดียวนั้นมีข้อดีและช่วยพัฒนาให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นอีกด้วย

ข้อดีของการพูดคนเดียว

  • ช่วยกระตุ้นความจำ

เมื่อได้พูดกับตัวเอง กลไกทางประสาทสัมผัสของเราจะเปิดใช้งาน ทำให้เราจำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ทำให้เรานึกภาพออกมาได้ 

 

  • ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น

การที่เราพูดกับตัวเอง โดยเฉพาะถ้าได้เปล่งเสียงออกมา จะช่วยให้เราจดจำได้มากขึ้น สมองจะมีภาพขึ้นมา แล้วเมื่อมีภาพขึ้นมาเราจะมีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังจะทำมากขึ้น 

  • ช่วยจัดลำดับความคิด

บางครั้งที่เจอปัญหา เจอเรื่องที่ทำให้เราโกรธ เสียใจ การพูดกับตัวเองช่วยให้เราจัดลำดับความคิด ความรู้สึกออกมาได้ดีมากกว่า เราจะเห็นภาพชัดขึ้น หงุดหงิดน้อยลง เพราะมันคือการได้ระบาย ได้พูดออกมา 

Leave a Comment