ตอบข้อสงสัย ฉีดวัคซีนโควิดแล้วสามารถแพร่เชื้อได้ไหม?

ตอบข้อสงสัย ฉีดวัคซีนโควิดแล้วสามารถแพร่เชื้อได้ไหม?

จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว ประสิทธิภาพของวัคซีนสามารถลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ลดการแพร่เชื้อไปได้เกินครึ่ง แต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้น ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพราะหากติดโควิดหลังได้รับวัคซีนก็อาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือป่วยแบบไม่มีอาการที่อาจเป็นพาหะนำโควิดไปติดผู้อื่นได้

ทำไมฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วยังติดเชื้อได้?

ซึ่งก็เป็นเพราะว่าร่างกายต้องการระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน และวัคซีนโควิดในปัจจุบันส่วนใหญ่มีข้อแนะนำให้ฉีด 2 เข็ม จึงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากได้รับเชื้อในช่วงที่ร่างกายยังสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงบางส่วนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ อีกทั้งจากการศึกษาวิจัยก็พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนต้านโควิด 19 ได้ 100% โดยประสิทธิภาพในการต้านเชื้อของวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ ป้องกันการติดเชื้อได้ตั้งแต่ 50-97% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพวัคซีนและการตอบสนองของร่างกายแต่ละคน

ไม่ว่าจะ 1 เข็ม หรือครบโดสทั้ง 2 เข็ม ก็ยังควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด และเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

Leave a Comment